Retour voorwaarden aankopen webwinkel:

 1. Ongeacht de reden gelden, ten aanzien van het retour te zenden artikel, de volgende voorwaarden:
  schade aan - of disfunctioneren van het artikel dient u per omgaande aan ons te melden;
  het artikel dient verpakt te worden in de originele verpakking;
  op voorhand dient er, hetzij telefonisch, hetzij per email, contact te zijn geweest tussen u en ons;
  in geval van herroeping mag het artikel niet gebruikt zijn;
   
 2. Bij de aankoop van klein huishoudelijke artikelen heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u zelf of een vooraf door de u aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger.
   
 3. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingrecht gebruik maakt, mag het product niet gebruikt zijn en dient u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   
 4. Bij melding van de ontbinding van de overeenkomst bent u verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat u kenbaar maakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht.
   
 5. In geval van een defect tijdens de garantie periode stuurt u het onderhavige artikel ter reparatie naar ons terug. Indien het artikel binnen één maand na aankoop defect raakt als gevolg van een afwijking in de fabricage, zullen wij het artikel vervangen door een nieuw exemplaar, echter pas als het onderhavige artikel door ons is ontvangen en beoordeeld.
   
 6. Kosten in geval van retourzending. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
   
 7. Restitutie, in welke vorm dan ook, kan te allen tijde pas plaats vinden als wij het artikel retour hebben ontvangen en op grond van de hierboven vermelde criteria hebben kunnen beoordelen.
   

Van Meurs Concepts
Lange Nieuwstraat 195
3111 AJ Schiedam
Tel.  010 - 426 78 44
Fax. 010 - 426 38 44
website: www.vanmeursconcepts.nl
email: info@vanmeursconcepts.nl

 

 

HERROEPINGSSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden.

De ontbindingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het ontbindingsrecht uit te oefenen, moet u ons Van Meurs Concepts, Lange Nieuwstraat 195 3111 AJ te Schiedam, via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden.

Om de ontbindingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het ontbindingsrecht te verzenden voordat de ontbindingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN DE ONTBINDING

Als u de overeenkomst ontbindt, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

 

 

© 2014 - 2024 Van Meurs Concepts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel